Systémy sběru dat

AS-INTEGRATED s.r.o. vyvinula a implemetuje platformu systému sběru dat IT4Production.

Za pomocí tohoto systému je možné monitorovat průběh výroby, výrobní cykly případně odvádět výrobu pomocí terminálů určených pro tuto aplikaci.

Nečastěji řešené požadavky:

  • monitoring výroby
  • monitoring výrobních cyklů
  • hodnocení kvality výroby
  • odvádění výroby (elektronický výrobní příkaz)
  • logování obsluhy
  • logování prostojů
  • detekování a zařazení defektů při výrobě 
  • logování servisu (zadávání druhů poruch)
  • exporty dat