UIM242IE

UIM242IE/04ie/08ie je řada pohonů se zpětnovazebním řízením.

Každý kontroler je schopný regulovat proud do motoru v daném rozsahu.

Poudro driveru funguje zároveň jako pasivní chladič, který pomáhá rozptylovat teplo produkované driverem.

Ovládání přes CAN, přes sběrnici je možné připojit až 100 zařízení. 64bitový DSP procesor zajišťuje real time řízení připojených krokových motorů (výpočetní cyklus 1-2ms).

CAN sběrnici lze připojit také k RS232 gateway.

Parametry